PlatinumCars Logo

Köpinformation

Köpinformation

Finansiering

PlatinumCars samarbetar med Santander Consumer Bank samt Danske Bank och MyMoney för att ge dig bästa möjliga finansiering. Vi skräddarsyr din avbetalning och har du inga anmärkningar så räcker bilen som säkerhet. Du behöver inga borgensmän och lånet löser vi på plats när vi gör upp affären. Amorteringstiden väljer du själv, 12-84 månader och självklart kan du lösa lånet när du vill utan extra kostnad.

Aktuell ränta är för närvarande 7,99%.

Kontakta oss redan idag så räknar vi ut din månadskostnad på den bil du är intresserad av.
För ytterligare information : info@platinumcars.se

Garanti

PlatinumCars kan erbjuda 12-24 månaders garanti. Garantin omfattar skador på följande komponenter:

1. Elektronik
Databoxar för insprutning och tändsystem (ej övrig motorelektronik).

2. Motor
Motorns alla inre rörliga delar, undantag kylsystem.

3. Växellåda
Växellådans alla inre rörliga delar, dock ej koppling eller komponenter som är specifika för fyrhjulsdrift.

4. Bakaxel
Bakaxelväxel, dock ej drivlinans fortsättning.

5. Bromsystem
Bromscylinder, bromsservo, bromskraftförstärkare och bromsvätskebehållare.

6. ABS-system
ABS hydraulaggregat och databoxen för ABS-systemet.

7. Elsystem
Startmotor och generator.

Garantin upphör att gälla om
Motor eller elektronik har ändrats eller modifierats så att motorns effekt ökats (t.ex. ”chiptrimning”). Dock kan sådan ”chiptrimning” av dieselmotorer i vissa fall godtas, men skall då godkännas skriftligen av vår tekniska avdelning innan garanti börjar gälla. Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande.

Undantag
Garantin omfattar ej skador som uppkommit vid tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, kollision eller normalt slitage, ej heller skador som täcks av annan garanti eller försäkring.

Reparation
Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till oss på vår blankett för skadeanmälan. Därefter anvisar vi den verkstad som skall utföra garantireparationen.

Självrisk
Ingen självrisk uttages vid skada.

Löptid
Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.

Skötsel
För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Sådant underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok, som på anmodan av oss skall kunna uppvisas vid skadetillfälle.

Aktsamhetskrav
Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta AB Svensk Bilgaranti omgående när det uppstår fel eller skada som kan komma att täckas av maskinskadegarantin.

Övriga villkor
Garantiavtal kan erhållas för bilar yngre än 10 år med en körsträcka upp till 17.000 mil. När något av dessa kriterier uppnås upphör garantins giltighet automatiskt. Om fordonets ägare ej kan påvisa att en uppkommen skada har uppstått innan nämnda kriterier uppnåtts, anses skadan ha inträffat den dag AB Svensk Bilgaranti mottog skadeanmälan.

AB Svensk Bilgaranti förbehåller sig rätten att genomföra villkorsändringar under innevarande garantiperiod samt att neka till garantiåtaganden i enskilda fall.

Samtliga tecknade garantiavtal är knutna till respektive fordon och följer fordonet.

Ingen garanti är gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti.

Frågor & svar

Försäljningsuppdrag

Vår sportbilsanläggning med 11000m2 med det bästa läget i Norrköping direkt längs med E4:an i Norrköpings norra infart har numera resurser att även ta in objekt som försäljningsuppdrag. Har du en bil du vill säljs så erbjuder vi dig denna möjlighet i vår sportbilcenter där alla bilar står under tak. Välkomna.

För oss är det självklart att våra försäljningsuppdrag håller samma höga kvalitet som vårt övriga sortiment. Efter en korrekt genomgången analys av bilens handlingar, maskinella standard, utrustning samt kosmetiska skick kan vi tillhandahålla uppställningsplats i vår sportbilsanläggning. Objektet kommer att exponeras i PlatinumCars annonser och visas upp för alla intressenter.

Pris enligt överenskommelse.

Hör av er på info@platinumcars.se eller 011 – 160 100 för prisförslag samt mer information.